Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach

ul. 3-go Maja 2

08-140 Mordy

tel. 25 6415 467

Prowadzi nabór słuchaczy w sesji zimowej

                                               Luty 2017

Kierunki kształcenia w systemie zaocznym:

Szkoła Policealna:

technik turystyki wiejskiej (2-letnia)  (nadaje kwalifikacje rolnicze)

technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)

Nauka w szkole jest bezpłatna!!!

ZAPRASZAMY

Dokumenty należy składać do Sekretariatu szkoły

w godzinach od 8.00-16.00

do 15 stycznia 2017r.