Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach

ul. 3-go Maja 2

08-140 Mordy

tel. 25 6415 467

Prowadzi nabór słuchaczy na rok szkolny 2018/2019                                  

Kierunki kształcenia w systemie dziennym:

·       Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia):

- krawiec 

Kierunki kształcenia w systemie dziennym i zaocznym:

·       Szkoła Policealna:

-         technik turystyki wiejskiej (2-letnia)  (nadaje kwalifikacje rolnicze)

-         technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)

-         opiekunka środowiskowa (1-rok)

-         opiekun w domu pomocy społecznej (2-letnia)

-         technik informatyk (2-letnia)

-         technik administracji (2-letnia)

-         technik rachunkowości (2-letnia)

-         technik archiwista (2-letnia)

-         technik usług kosmetycznych (2-letnia)

          Dokumenty należy składać do Sekretariatu szkoły

                              w godzinach od 8.00-16.00

Nauka w szkole jest bezpłatna!!!

ZAPRASZAMY