Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mordach

ul. 3-go Maja 2

08-140 Mordy                        

tel. 25 6415 467

www.zsp.mordy.pl           

Prowadzi nabór uczniów i słuchaczy

na rok szkolny 2019/2020

Kierunki kształcenia w systemie dziennym

po szkole podstawowej i gimnazjum:

Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia):

- krawiec

- sprzedawca

- piekarz

- cukiernik

- kucharz

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- elektronik

- fryzjer

Kierunki kształcenia w systemie dziennym i zaocznym:

Szkoła Policealna:

technik turystyki wiejskiej (2-letnia)  (nadaje kwalifikacje rolnicze)

technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)

opiekunka środowiskowa (1-rok)

opiekun w domu pomocy społecznej (2-letnia)

technik usług kosmetycznych (2-letnia)

zobacz ulotkę !

 Dokumenty należy składać do Sekretariatu szkoły                                   w w godzinach od 8.00-16.00

Nauka w szkole jest bezpłatna!!!

ZAPRASZAMY