Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach

ul. 3-go Maja 2

08-140 Mordy

tel. 25 6415 467

Prowadzi nabór słuchaczy na luty 2018                                  

Kierunki kształcenia w systemie zaocznym:

  • Szkoła Policealna:

-          technik turystyki wiejskiej (2-letnia)  (nadaje kwalifikacje rolnicze)

-           technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)

-          opiekunka środowiskowa (1-rok)

-          opiekun w domu pomocy społecznej (2-letnia)

-          technik administracji (2-letnia)

-          technik rachunkowości (2-letnia)

-          technik archiwista (2-letnia)

          Dokumenty należy składać do Sekretariatu szkoły

                              w godzinach od 8.00-16.00

Nauka w szkole jest bezpłatna!!!

ZAPRASZAMY