Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. 3 Maja 2
08-140 Mordy woj. mazowieckie
tel. 025 641 54 67
email: zspmordy@powiatsiedlecki.pl

 

 

UMIEJSCOWIENIE SZKOŁY NA MAPCE MIASTA