SZKOŁA POSIADA:

- dwie sale komputerowe ze stałym dostępem do Internetu
- nową, dobrze wyposażoną siłownię
- nowoczesne pomoce naukowe

Od kilku lat nasza Szkoła utrzymuje kontakty o wzajemnej współpracy polegającej na wymianie młodzieży w zakresie praktyk zawodowych z powiatem Oberhavel w Niemczech i z miastem Nevers we Francji